SỰ KIỆN HOT

CÙNG ACE NHÀ ĐỨC MINH THAM GIA BUỔI ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ TẠO ĐỘNG LỰC

TUYỂN GẤP THỰC TẬP SINH NGÀNH SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP MÁY XÚC

THI TUYỂN ĐƠN HÀNG

Đức Minh đảm bảo cung cấp các đơn hàng đa dạng ngành nghề với mức thu nhập cao, thời gian và mức lương làm thêm giờ phù hợp, xứng đáng, đúng theo quy định của pháp luật. Đơn hàng thi tuyển liên tục