1. Trang thiếu bị phòng học
  • 29 phòng học nhỏ với diện tích 25m2/ phòng bao gồm: bảng từ, bảng ghim mỗi loại 29 cái, bàn ghế 250 bộ, điều hòa 29 cái, tivi …. => sức chứa 480 học viên.
  • 10 phòng học lớn với diện tích 48m2/ phòng bao gồm: bảng từ, bảng ghim mỗi loại 10 cái, bàn ghế 200 bộ, điều hòa10 cái, tivi …. => sức chứa 300 học viên.

=> Tổng cộng học viên có thể học và lưu trú là 880 học viên tại 1 thời điểm.

2.  Trang thiết bị khu nội trú

Khu KTX 22 phòng. Khu nội trú được bố trí tách biệt giữa 2 tầng nam và nữ. Cuối mỗi tầng đều bố trí nhà tắm và nhà vệ sinh phù hợp và đầy đủ

  • Phòng KTX 48m2/ phòng: 5 quạt, 2 điều hòa, 10 giường tầng đủ sức chứa cho 40 học sinh/ phòng.
  • Nhà vệ sinh 100 m2: Vòi hoa sẽ 24 cái, bình nóng lạnh 1 cái, có 10 bồn cầu tại 1 phòng vệ sinh. Có 3 phân khu nhà tắm theo tầng

3. Phòng y tế

  • Diện tích 25m2 bao gồm 2 giường tầng và 1 tủ thuốc

4. Đăng ký địa điểm kinh doanh tại trung tâm đào tạo

Địa chỉ: Trung tâm đào tạo Việt Đức, KCN Bình Xuyên, Thị Trấn Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh vĩnh phúc

Liên hệ: Thầy Trường trưởng TĐTT +84868737585 Email: Ttdt@ducmminhim.com.vn