Tháng 12 năm 2018, tại Quốc hội Nhật Bản, Bộ luật liên quan đến thành lập tư cách lưu trú mới – Kỹ năng đặc định được hình thành. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, nguồn lao động nước ngoài vào Nhật Bản với tư cách kỹ năng đặc định trong một số ngành nghề đang thiếu nhân lực chính thức được tiếp nhận. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến chương trình kỹ năng đặc định.

Kỹ năng đặc định là gì?

Tại Quốc hội vào tháng 12 năm 2018, Luật sửa đổi một phần Luật kiểm soát xuất nhập cảnh, Luật công nhận người tị nạn và Luật thành lập Bộ tư pháp được khả quyết, thành lập. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, việc tiếp nhận nguồn lao động nước ngoài với tư cách kỹ năng đặc định chính thức được công nhận.

Theo đó, kỹ năng đặc định là một tư cách lưu trú mới cho người nước ngoài, cho phép người lao động làm việc dài hạn tại Nhật Bản, được phép chuyển làm, chuyển công ty trong giới hạn ngành nghề mà visa quy định. Tuy nhiên, chương trình kỹ năng đặc định có những yêu cầu cao hơn so với thực tập sinh kỹ năng.