❌ CẢNH BÁO ❌ HÀNH VI XÂM PHẠM TÊN THƯƠNG MẠI, THƯƠNG HIỆU
❌ Hiện nay việc sử dụng fanpage, facebook giả mạo, sử dụng thương hiệu, tên thương mại nhằm lợi dụng uy tín của Công ty Đầu tư Quốc tế Đức Minh để hoạt động kinh doanh và truyền thông các chương trình về xuất khẩu lao động Hàn Quốc; Du học Nhật Bản; Xuất khẩu lao động Canada… Đây là hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, uy tín và hoạt động kinh doanh hợp pháp của Công ty Đầu tư Quốc tế Đức Minh.
❌ Công ty Đầu tư Quốc tế Đức Minh yêu cầu các cá nhân, tổ chức đã và đang xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Đức Minh ngay lập tức chấm dứt những hành vi vi phạm.
❌ Công ty đầu tư quốc tế Đức Minh xin gửi đến CBNV Công ty, quý đối tác được biết để làm việc với cá nhân, đối tác hoặc tổ chức liên quan nhằm mục đích tránh vi phạm nội dung như trên hoặc chung tay tố giác các đơn vị đang vi phạm.
👉 Nội dung cụ thể vui lòng xem tại Công văn Số: 01/TB-VPTH V/v: yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm tên thương mại, thương hiệu dưới đây.