Sáng ngày 16 tháng 3, danh sách đoàn chuẩn bị xuất cảnh đầu tiên của Đức Minh đã tập hợp để ký xuất cảnh.

Tại văn phòng công ty tại tầng 10 tòa nhà PVOIL số 148 Hoàng Quốc Việt, các bạn TTS cùng phụ huynh trong không khí phấn khởi đầy khí thế đã tiến hành những thủ tục cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến bay xuất cảnh đầu năm 2022 vào ngày 20/03 sắp tới.